0001.jpg

她家童裝好晚出噢...11/03才開始賣

連看個lookbook也龜毛 

等到終於能看了 50張左右的照片,重覆性卻很高

有時褲襪換個顏色或加個外套就是一個look...看到最後有點像大家來找碴了..

小童.中童.大童也有穿同款的照片....有點小失望啊....

不知道她的意思是不是說"我家的衣服都很好搭!歡迎全部帶回家!"

0002.jpg

主打的打摺雨鞋

有點像蝙蝠鞋...XD

以下順序都是照官方lookbook順序噢~~

看起來有點亂.

 

 

 

0003.jpg

 

0004.jpg

 

0005.jpg

 

0006.jpg

 

0007.jpg

 

0008.jpg

 

0009.jpg

 

0010.jpg

 

0011.jpg

 

0012.jpg

 

0013.jpg

 

0014.jpg

 

0015.jpg

 

0016.jpg

 

0017.jpg

 

0018.jpg

 

0019.jpg

 

0020.jpg

 

0021.jpg

 

0022.jpg

真的覺得她家衣服..大童穿起來的氣勢好很多噢!!!

中小童真的弱掉!!

 

 

0023.jpg

 

0024.jpg

 

0025.jpg

 

0026.jpg

 

0027.jpg

 

0028.jpg

 

0029.jpg

 

0030.jpg

 

0031.jpg

 

0032.jpg

 

0033.jpg

 

0034.jpg

 

0035.jpg

 

0036.jpg

 

0037.jpg

 

0038.jpg

 

0039.jpg

 

0040.jpg

 

0041.jpg

 

0042.jpg

 

0043.jpg

 

0044.jpg

 

0045.jpg

baby穿這件上衣有點怪怪...

 

0046.jpg

 

0047.jpg

 

0048.jpg

 

0049.jpg

 

0050.jpg

 

0051.jpg

 

0052.jpg

 

0053.jpg

 

0054.jpg 

 

 

 

0055.jpg 

 

看完了...

有沒有很乾的feel....

 

 

 

 

創作者介紹
創作者 biscuitkid 的頭像
biscuitkid

+ kids +

biscuitkid 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()